เกี่ยวกับเรา

www.ขายเครื่องปั๊มนม.com เป็นร้านค้าที่ขายเครื่องปั๊มนม ที่เชื่อถือได้ ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการ เราจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และด้วยการให้บริการที่ดีเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

เพราะเราจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางการออนไลน์ เราไม่มีหน้าร้าน และเราเข้าใจความกังวลใจของทุกท่านเป็นอย่างดี เราจึงยินดีที่จะจัดส่งสินค้าให้ตามจุดนัดพบต่าง ๆ ในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล (บางพื้นที่) ท่านสามารถนัดและแจ้งความจำนงล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายในการนัดรับสินค้าแต่ละพื้นที่จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ไป

www.ขายเครื่องปั๊มนม.com ชื่อนี้...ที่คุณแม่ไว้วางใจ

 

ระบบโดย OpenCart
ร้านขายเครื่องปั๊มนม © 2017 | ภาษาไทยโดย Opencart2004