เราจะเริ่มใช้เครื่องปั๊มนมตอนไหน

ควรเริ่มใช้เครื่องปั๊มนมตอนไหน เมื่อซื้อเครื่องแล้วควรนำไปที่โรงพยาบาลหรือไม่ ซื้อแล้วปั๊มได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอคลอดก่อนกันแน่ เราควรต้องรอให้การคลอดเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน การใช้เครื่องปั๊มนมก่อนคลอดจะกระตุ้นให้มดลูกบีบตัว เป็นการเร่งคลอด เสี่ยงต่อการคลอดก่อนครบอายุครรภ์ เราไม่จำเป็นต้องปั๊มทันทีหลังคลอดเสร็จ ควรพักฟื้นให้เรียบร้อยดีก่อน หลังคลอดแล้ว หากต้องการสามารถเริ่มปั๊ม แต่ไม่ควรคาดหวังกับปริมาณที่ได้ เพราะเป็นการปั๊มเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างน้ำนมให้เพียงพอกับความต้องการของทารกเท่านั้น

หากคุณแม่ที่ต้องทำงานนอกบ้านและต้องการเก็บสต๊อกนมอาจจะเริ่มจริงจังได้เมื่อทารกอายุประมาณ 45  วันไปแล้ว หากคุณแม่ลาคลอดไม่ครบ 90 วัน สามารถเริ่มทำสต๊อกนมก่อนหน้านี้ได้