เราต้องมีสต๊อกนมเท่าไรจึงจะพอ

เพราะเด็กแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน คุณแม่จึงควรสังเกตการรับประทานของลูก เพื่อให้ได้คำตอบว่า ต้องมีเท่าไรจึงจะเพียงพอ การใช้เครื่องปั๊มนม ก็เพื่อช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนม เพื่อชดเชยในส่วนที่เสียไปเมื่อลูกไม่ได้ทานนมจากอกของเรา หลักการที่ง่ายที่สุดคือ ให้มีปริมาณคืนเข้าสู่สต๊อกมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณที่นำออกไปรับประทาน หากทำได้อย่างนี้ จะให้นมแม่ไปนานเท่าไรก็ย่อมทำได้

การเห็นสต๊อกนมของคนอื่นก็เพื่อชื่นชม และให้เกิดแรงบันดาลใจง่า เราก็ทำได้ อย่าดูเพื่อแข่งขัน หรือดูเพื่อให้เกิดความเครียด ดูให้เป็นแรงบันดาลใจ โปรดจำไว้ว่า เข้า เท่ากับ ออก ก็แปลว่าไม่ขาดทุน การที่คนอื่นมีสต๊อกมากกว่า ก็อาจจะเพราะขยันมากกว่า เครียดน้อยกว่า พักผ่อนมากกว่า เมื่อพักผ่อนเพียงพอ รับประทานอาหารครบหมู่ ไม่เครียด น้ำนมก็มา เครื่องปั๊มนมก็จะทำงานได้ตามที่เราคาดหวัง