เมื่อคิดจะซื้อเครื่องปั๊มนมควรอ่าน

เนื่องจากเครื่องปั๊มนมดี ๆ มักมีราคาสูงกว่าเครื่องปั๊มนมที่มีคุณภาพรอง ๆ ซึ่งหาง่ายตามร้านขายของเด็กทั่วไป หรือแผนกเด็กอ่อนในห้างสรรพสินค้า ทำให้หลายคนแทบไม่รู้ว่า แท้จริงแล้ว เรามีทางเลือกในการซื้อเครื่องปั๊มนมอีกมากมาย หลายคนซื้อเครื่องปั๊มนมเพราะร้านขายของเด็กอยู่ใกล้บ้าน เพราะเห็นว่ามีขายในแผนกเด็กอ่อน ไหน ๆ จะซื้อผ้าอ้อม กรรไกร สบู่ ผ้ายางแล้วก็ซื้อไปเลยในคราวเดียว หลายคนไม่ได้ศึกษาความแตกต่างของเครื่องปั๊มนม เมื่อเห็นว่ามีขายในห้างใหญ่  ๆ ก็อนุมานเอาว่า ต้องดีเป็นแน่แท้ ซึ่งอาจจะไม่แน่เสมอไป

กฏง่าย ๆ ที่ควรพิจารณาคือ

1. อย่าซื้อเพราะราคาถูก เป็นความจริงที่ว่าของแพงอาจจะไม่ดีกว่าก็ได้ แต่การพิจารณาที่ราคา หรือของแถมเป็นหลัก อาจทำให้เราพลาดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองไป

2. อย่าซื้อเพราะเพื่อนบอกว่าดี อย่าซื้อเพราะเพื่อนใช้อยู่ ทดลอง ทดสอบเองดีที่สุด

3. อย่าซื้อเพราะเป็นว่ามีผลการรีวิวที่ดีในเวป หลายครั้งที่ผู้รีวิวมีส่วนได้ส่วนเสียกับการรีวิว ทำให้ไม่ได้ผลที่เป็นกลาง ควรใช้วิจารณญานในการเลือกรับสาร อย่าตกเป็นเหยื่อการตลาดโดยไม่รู้ตัว

4. จงซื้อหลังจากที่ได้ศึกษามาอย่างถ้วนถี่ รอบคอบ