เพิ่มปริมาณน้ำนมง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

ด้วยการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ เราสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมได้ง่ายดาย โดย

  • กินอิ่ม นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ (ควรหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มเสี่ยงเช่น นมวัว ถั่ว)
  • ดื่มน้ำให้มากพอ ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยทานน้ำ ไม่ชอบทานน้ำให้จิบน้ำเรื่อย ๆ แทนการดื่มทีละมาก ๆ น้ำขิง น้ำชาเพิ่มน้ำนม และน้ำอุ่น ๆ ช่วยได้มาก
  • ทานอาหารเพิ่มน้ำนม เช่น หัวปลี สายบัว แปะตำปึง
  • หลีกเลี่ยงความเครียด และภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียด
  • ปรึกษาแพทย์ หากใช้ยาคุมกำเนิด เพราะยาคุมกำเนิดบางชนิด มีผลต่อการปริมาณน้ำนม
  • ทานยาได้หากเจ็บป่วย ไม่จำเป็นต้องทนป่วย แต่ศึกษาข้อมูลหรือปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับผลของยาที่มีต่อปริมาณน้ำนม
  • รักษาสุขภาพให้แข็งแรงสม่ำเสมอ
  • รักษาวินัยการปั๊มนม และให้นม หลีกเลี่ยงการให้นมจากขวด