ผลเสียของการให้ลูกดูดนมข้างเดียว

คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ถ้าลองสังเกตุจะเห็นว่าลูกโปรดเต้าใดเต้าหนึ่งมากเป็นพิเศษ บางคนถึงกับบ่ายหน้าหนีถ้าลองให้นมจากอีกเต้าหนึ่ง และถ้าสังเกตุลึกลงไป คุณแม่จะเห็นว่า เต้าด้านที่ลูกโปรดนั้น มีปริมาณน้ำนมมากกว่าอีกข้างหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด เลยทำให้คิดไปว่า ลูกชอบด้านนี้เพราะมีน้ำนมมากกว่าอีกด้าน เลยปล่อยเลยตามเลย ผลเสียของการให้นมเพียงข้างเดียว จะตกแก่คุณแม่ในระยะยาว การให้นมเพียงข้างเดียว จะทำให้อีกด้านที่ให้นมไม่บ่อยเท่า มีขนาดเล็กกว่า และหากปล่อยไปนาน ๆ เต้านมสองข้างของคุณแม่ก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น คุณแม่จึงควรพยายามให้นมน้องทั้งสองข้าง

บางครั้งคุณแม่อาจจำไม่ได้ว่า ครั้งก่อนหน้านี้ให้นมด้านไหน เทคนิคช่วยจำสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้คลิปติดที่เสื้อชั้นใน ติดที่อกเสื้อ  ใช้ยางรัดผม หรืออุปกรณ์ประดับตกแต่งผมคล้องข้อมือ เพื่อช่วยจำว่ารอบนี้ให้นมด้านนี้ รอบหน้าต้องให้อีกด้านหนึ่ง กรณีที่ลูกไม่ดูดจริง ๆ คุณแม่ก็ต้องพิจารณาใช้เครื่องปั๊มนม ปั๊มอีกด้านเพื่อช่วยให้ปริมาณน้ำนมของสองด้านเท่ากัน และเพื่อไม่ให้มีปัญหาเต้านมสองข้างมีขนาดแตกต่างกัน