เครื่องปั๊มนมมือหนึ่ง VS เครื่องปั๊มนมมือสอง

ในระหว่างที่คุณแม่กำลังพิจารณาเลือกซื้อเครื่องปั๊มนม บางห้วงความคิดอาจมีคำถามว่า ระหว่างเครื่องปั๊มนมมือหนึ่ง และ เครื่องปั๊มนมมือสอง ซื้ออะไรดี ในเบื้องต้นสิ่งที่ควรพิจารณาคือ

1. ยี่ห้อ ขอให้พิจารณาเลือกที่คุณภาพ อย่าเชื่อสิ่งที่โฆษณา การอ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง เป็นการอ่านโดยมีตัวแปรที่ทำให้เราเชื่อในสิ่งที่เค้ากำลังพยายามสื่อ เครื่องปั๊มนมที่มีคุณภาพ เป็นที่รู้จัก และยอมรับในระดับสากล ได้แก่ Avent , Ameda , Medela 

2. สภาพเครื่อง อายุการใช้งาน  กรณีของเครื่องปั๊มนมมือสอง อายุการใช้งานเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา เพราะจะเกี่ยวเนื่องถึงการรับประกันและสมรรถนะของตัวเครื่อง อายุการใช้งานจะดูเฉพาะจากวันที่ซื้อเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะ เครื่องที่ซื้อมาพร้อมกัน การใช้งานอาจจะแตกต่างกัน ในผู้ใช้แต่ละคน

3. ประวัติเจ้าของเดิม ประวัติสุขภาพ ความเป็นอยู่ การรักษาความสะอาดและการบำรุงรักษา

4. การประชาสัมพันธ์ในการขาย ควรพิจารณาให้ดี ปั๊มดี ได้นมเยอะ ทำไมขาย? 

5. ราคา เนื่องจากการเลือกซื้อเครื่องปั๊นมมือสอง คุณจะได้อุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว สัมผัสน้ำนมแล้ว หากจะมาซื้ออุปกรณ์ใหม่ ต้องใช้เงินอีกเท่าไร บวกลบแล้ว ซื้อเครื่องมือหนึ่งเลย ดีกว่าไม๊

6. ระยะเวลาการรับประกัน เครื่องที่ใช้งานนานแล้ว ย่อมมีระยะวลาการรับประกันที่สั้นลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับราคา เหมาะสมหรือไม่

โดยเบื้องต้น ข้อควรพิจารณาจะเป็นดังนี้ ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะนำมาประกอบการพิจารณาคือ ความน่าเชื่อถือ และการบริการหลังขายของผู้ขาย การจัดส่ง หากเราเจอมิจฉาชีพมาหลอกขายจะทำอย่างไร  เป็นต้น