เครื่องปั๊มนมกับการทำสต๊อกนมแม่

เครื่องปั๊มนมมีส่วนสำคัญสำหรับการทำสต๊อกนมแม่ คุณแม่สามารถใช้เครื่องปั๊มนมในการกระตุ้นการสร้างน้ำนม และใช้เครื่องปั๊มนมเพื่อเก็บสต๊อกนมแม่ โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีแผนการให้นมแม่ไปจนลูกโต คุณแม่ที่ต้องทำงานนอกบ้าน คุณแม่ที่ไม่ได้อยู่กับลูกทุกวัน หรือแม้แต่คุณแม่ที่ต้องอยู่กับลูกทุกวัน ก็สามารถทำสต๊อกนมแม่ สำหรับใช้ในอนาคตได้ คุณแม่หลายคนปั๊มนมเผื่อสำหรับเด็กอื่น ๆ ที่ไม่ได้ทานนมแม่ เพราะการปั๊มนมช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมได้ดีที่สุด

การใช้เครื่องปั๊มนมอย่างถูกวิธี คือ การปั๊มนมทุก ๆ 3 ชั่วโมง หรือ 8 รอบใน 24 ชั่วโมง การนำน้ำนมออกจากเต้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ร่างกายสร้างน้ำนมเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ และสม่ำเสมอ