ไม่ต้องเลิกนมแม่ เมื่อต้องกลับไปทำงาน

จากผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลก พบว่า แม่ที่ต้องทำงานจำนวนมาก ลด หรือล้มเลิกการให้นมแม่เมื่อต้องกลับไปทำงาน เพราะปัญหาเรื่องการปั๊มนม การขนย้าย ถานที่จัดเก็บ การจัดเก็บน้ำนมแม่ที่ที่ทำงาน จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างมาก เพราะนมแม่ประกบไปด้วย antibodies ต่าง ๆ มากมายที่จะลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยในทารก เมื่อลูกไม่ป่วย แม่ก็ไม่ต้องลางานมาดูแลลูก

สิ่งแรกที่ต้องทำ คือเตรียมสต๊อกนมให้พอเพียง ไม่ต้องเริ่มทำตั้งแต่คลอดเสร็จ แต่ครเตรียมสต๊อกล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนกลับไปทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่า มีนมเพียงพอกับความต้องการของลูก ในระหว่างที่ต้องกลับไปทำงาน

เตรียมเครื่องปั๊มนมและอุปกรณ์ให้พร้อม สำหรับการจัดเก็บน้ำนมที่ปั๊มได้ในที่ทำงานกลับมาให้ทารก จัดสรรเวลาทำงานและเวลาในการปั๊มนม เพื่อรักษาสมดุลย์ให้การทำงานตามหน้าที่และการทำหน้าที่แม่