เงื่อนไขและข้อตกลงของร้านค้า

เรามีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดที่จะให้บริการทุกท่านให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งความตั้งใจของเราจะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับความร่วมมือจากท่าน ดังนั้นในการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านขอแจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้ 

1. วิธีการสั่งซื้อสินค้าและการจัดลำดับความสำคัญ

1.1 สามารถทำได้โดยการสั่งสินค้าลงตะกร้า การสั่งซื้อทางเมล์ และการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ในกรณีที่สินค้าไม่เพียงพอ ทางร้านจะให้สิทธิ์กับผู้ที่สั่งซือสินค้าผ่านทางตะกร้าสินค้าเป็นสำคัญ การสั่งซื้อสินค้าทางเมล์และโทรศัพท์ จะพิจารณาจากลำดับการชำระเงินเป็นหลัก

1.2 คำสั่งซื้อสินค้าทางตะกร้าสินค้า กรุณาชำระเงินให้ภายใน 2 วัน เนื่องจากคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากไม่มีการชำระเงินเข้ามาภายใน 2 วัน

1.3 คำสั่งซื้อสินค้าทางเมล์ และโทรศัพท์ กรุณาชำระเงินให้ภายใน 1 วัน เนื่องจากการสั่งซื่อ 2 ช่องทางนี้จะไม่มีการจองสต๊อกสินค้าไว้ให้ เพื่อให้ท่านได้สินค้าตามที่สั่งซื้อจึงขอความกรุณาชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันรุ่งขึ้น หากท่านมีความจำเป็นต้องชำระหลังจากนี้ ขอให้แจ้งทางร้านทราบและโทรสอบถามสถานะสินค้าก่อนการชำระเงิน

2. การชำระเงิน

 • ท่านสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านทางธนาคารตามที่ระบุไว้ ขอให้ท่านเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง จนกว่าจะได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อชำระเงินแล้ว ขอให้ท่านแจ้งการชำระเงินด้วยทุกครั้ง ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินผ่านทางเมนู แจ้งการโอนเงิน หรือ เมล์แจ้งกลับมาที่ pump4moms@gmail.com หรือจัดส่ง SMS แจ้งการโอนเงินมายังร้านค้า ทุกช่องทางการแจ้งชำระเงิน จะต้องระบุเลขที่คำสั่งซื้อ (ถ้ามี) หากไม่มีเลขที่คำสั่งซื้อ ขอให้ระบุสินค้าและชื่อผู้รับสินค้าเสมอ

2. การจัดส่งสินค้า

 • ทางร้านจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการชำระเงินครบถ้วน ตามวิธีการจัดส่งที่ท่านระบุในการสั่งซื้อนั้น
 • การจัดส่งสินค้า บางรายการที่มีมูลค่าสูง ๆ ทางร้านยินดีจัดส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง ท่านสามารถเลือกการจัดส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทางได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้าชิ้นนั้น ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ระบุ
 • ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ
  • สินค้าที่สั่งซื้อก่อน 06:00 น. และชำระเงินในวันเดียวกันก่อน 06:00 น. จะจัดส่งในวันเดียวกัน ยกเว้นวันหยุดราชการ จะจัดส่งในวันทำการรุ่งขึ้น
  • สินค้าที่สั่งซื้อและชำระเงินวันรุ่งขึ้น ก่อน 06:00 น. จะจัดส่งในวันที่ชำระเงิน ยกเว้นวันหยุดราชการ จะจัดส่งในวันทำการรุ่งขึ้น
  • สินค้าที่สั่งและชำระเงินวันรุ่งขึ้น หลัง 06:00 น. จะจัดส่งในวันทำการถัดไป
  • ท่านสามารถตรวจสอบเลขที่การจัดส่งได้จากอีเมล์ปรับปรุงสถานะการสั่งซื้อ และที่หน้าเวปบอร์ดของร้านค้า

3. การรับสินค้า การรับสินค้าทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่นำจ่ายจากไปรษณีย์ไทย หรือเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง ขอให้ทุกท่านตรวจสอบสภาพกล่องสินค้าให้เรียบร้อย ว่าไม่มีการฉีกขาด ไม่มีความเสียหายใด ๆ หากพบความผิดปกติ ขอให้เปิดตรวจสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่นำจ่ายทันที พร้อมบันทึกความเสียหายที่พบเจอ  หากท่านยอมรับสินค้าทั้งที่สภาพกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ผิดปกติ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากร้านค้า ไปรษณีย์ไทยและบริษัทขนส่งได้ 

4. การเปลี่ยนสินค้า

4.1 กรณีสินค้าที่ไม่มีปัญหาแต่ลูกค้าประสงค์เปลี่ยนสินค้า  ทางร้านยินดีรับเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า ขอให้ติดต่อกับทางร้านก่อนจัดส่งสินค้ากลับคืน  โดยมีเงื่อนไขคือ

 • สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนต้องไม่เป็นสินค้าในกลุ่ม เครื่องปั๊มนม อะไหล่เครื่องปั๊มนม หรือสินค้าที่เป็นสินค้าอนามัยเฉพาะบุคคล
 • สินค้าต้องการเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเดิม สมบูรณ์ ไม่มีการแกะกล่อง ยังไม่ได้ใช้งานใด ๆ
 • ค่าใช้จ่ายในเปลี่ยนสินค้าที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบคือ การนำกลับเข้าสต๊อกมูลค่า 20% ของราคาสินค้า ค่าจัดส่งสินค้ารายการเดิม ทั้งขาไปและขากลับ และค่าจัดส่งสินค้าใหม่ ทั้งนี้สินค้าใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนจะต้องมีมูลค่ามากกว่าสินค้าชิ้นเดิม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินส่วนที่เหลือใด ๆ หลังหักค่าใช้จ่ายข้างต้น หากราคาสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีราคาต่ำกว่าสินค้าเดิม 
 • ทางร้านจะออกหมายเลขเปลี่ยนสินค้าให้ ขอให้ท่านระบุหมายเลขดังกล่าวในการส่งสินค้ากลับมายังร้านค้า
 • การเปลี่ยนสินค้าในแต่ละคำสั่งซื้อ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ให้ทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

4.2 กรณีสินค้ามีปัญหาและมีบัตรรับประกัน ท่านสามารถติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรงตามหมายเลขติดต่อในบัตรรับประกัน หรือหากมีความประสงค์ให้ทางร้านเป็นผู้ประสานงานสามารถแจ้งกลับมาได้ ทั้งนี้การประสานงานผ่านทางร้านค้า จะใช้เวลามากกว่าที่ท่านติดต่อโดยตรง

4.3 กรณีสินค้ามีปัญหา และไม่มีบัตรรับประกัน กรุณาติดต่อกับทางร้านเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

5. การคืนสินค้า เนื่องจากสินค้าทุกชิ้นมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการจัดส่ง ทางร้านจึงไม่มีนโยบายรับคืนสินค้าในทุกกรณี แต่ทางร้านยินดีให้เปลี่ยนสินค้าได้ตามข้อ 4 ข้างต้น  ยกเว้นกรณีสินค้ามีข้อบกพร่อง หรือมีปัญหาจริง ๆ จะดำเนินการตามข้อตกลงข้อ 4.2 และ 4.3 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

www.ขายเครื่องปั๊มนม.com