ฉํนต้องมีเครื่องปั๊มนมหรือไม่

คุณแม่เต็มเวลา ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องปั๊มนมก็ได้ เว้นแต่ว่าคุณแม่ตั้งใจให้นมลูกไปนาน ๆ แต่ไม่ประสงค์ให้นมจากเต้าไปตลอดเวลาก็อาจพิจารณาหาซื้อเครื่องปั๊มนมตามความเหมาะสม คุณแม่ที่ทำงานนอกบ้าน และมีความตั้งใจให้นมแม่ไปนาน ๆ เครื่องปั๊มนมที่มีคุณภาพเป็นทางเลือกที่จำเป็น เพื่อช่วยในการเก็บสต๊อกนม กรณีเช่นนี้อาจจะต้องพิจารณาสถานที่จัดเก็บและอุปกรณ์เพิ่มด้วย

ส่วนการเลือกซื้อควรพิจารณาความจำเป็น ความตั้งใจ และงบประมาณที่มีอยู่อีกครั้งหนึ่งว่าจะเลือกซื้อแบบไหน ยี่ห้อใด ควรเป็นเครื่องปั๊มนมแบบเดี่ยว หรือเครื่องปั๊มมนมแบบปั๊มคู่