ทำไมถึงต้องใช้เครื่องปั๊มนม

คุณแม่แต่ละคน แต่ละครอบครัวล้วนมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป ในการเลือกซื้อการใช้เครื่องปั๊มนม บ้างก็ไม่เห็นความจำเป็นเลย บ้างก็จำเป็น ลองมาดูกันว่าอะไรคือความจำเป็นในการพิจารณาใช้เครื่องปั๊มนม

1. ทารกดูดนมจากอกแม่ไม่ได้ ลิ้นติด (Tounge-Tie) 

2. แม่กับทารกไม่ได้อยู่ด้วยกัน เนื่องจากฝากย่า ยายเลี้ยง

3. สรีระคุณแม่ไม่เอื้อต่อการให้นมจากอก

4. ความกังวลของคุณแม่ในเรื่องความสวยงาม

5. ทารกปฎิเสธเต้า ติดจุก

6. ไม่สะดวกกับการให้นมแม่ในที่สาธารณะ

7. ทนรับแรงกดดันจากคำถามต่าง ๆ ของคนรอบข้างไม่ไหว

8. คุณแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านไม่สามารถให้นมจากอกได้

9. ข้อจำกัดทางสุขภาพของมาดรา หรือทารก

เหตุผลที่ควรมีเครื่องปั๊มนม