เงื่อนไขและข้อตกลงของร้านค้า

เรามีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดที่จะให้บริการทุกท่านให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งความตั้งใจของเราจะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับความร่วมมือจากท่าน ดังนั้นในการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านขอแจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้ 

1. วิธีการสั่งซื้อสินค้าและการจัดลำดับความสำคัญ

1.1 สามารถทำได้โดยการสั่งสินค้าลงตะกร้า การสั่งซื้อทางเมล์ และการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ในกรณีที่สินค้าไม่เพียงพอ ทางร้านจะให้สิทธิ์กับผู้ที่สั่งซือสินค้าผ่านทางตะกร้าสินค้าเป็นสำคัญ การสั่งซื้อสินค้าทางเมล์และโทรศัพท์ จะพิจารณาจากลำดับการชำระเงินเป็นหลัก

1.2 คำสั่งซื้อสินค้าทางตะกร้าสินค้า กรุณาชำระเงินให้ภายใน 2 วัน เนื่องจากคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากไม่มีการชำระเงินเข้ามาภายใน 2 วัน

1.3 คำสั่งซื้อสินค้าทางเมล์ และโทรศัพท์ กรุณาชำระเงินให้ภายใน 1 วัน เนื่องจากการสั่งซื่อ 2 ช่องทางนี้จะไม่มีการจองสต๊อกสินค้าไว้ให้ เพื่อให้ท่านได้สินค้าตามที่สั่งซื้อจึงขอความกรุณาชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันรุ่งขึ้น หากท่านมีความจำเป็นต้องชำระหลังจากนี้ ขอให้แจ้งทางร้านทราบล่วงหน้า หรือโทรสอบถามสถานะสินค้าก่อนการชำระเงิน

2. การชำระเงิน

2. การจัดส่งสินค้า

3. การรับสินค้า การรับสินค้าทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่นำจ่ายจากไปรษณีย์ไทย หรือเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง ขอให้ทุกท่านตรวจสอบสภาพกล่องสินค้าให้เรียบร้อย ว่าไม่มีการฉีกขาด ไม่มีความเสียหายใด ๆ หากพบความผิดปกติ ขอให้เปิดตรวจสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่นำจ่ายทันที พร้อมบันทึกความเสียหายที่พบเจอ  หากท่านยอมรับสินค้าทั้งที่สภาพกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ผิดปกติ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหยจากร้านค้า ไปรษณีย์ไทยและบริษัทขนส่งได้ 

4. การเปลี่ยนสินค้า

4.1 กรณีสินค้าที่ไม่มีปัญหาแต่ลูกค้าประสงค์เปลี่ยนสินค้า  ทางร้านยินดีรับเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า ขอให้ติดต่อกับทางร้านก่อนจัดส่งสินค้ากลับคืน  โดยมีเงื่อนไขคือ

4.2 กรณีสินค้ามีปัญหาและมีบัตรรับประกัน ท่านสามารถติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรงตามหมายเลขติดต่อในบัตรรับประกัน หรือหากมีความประสงค์ให้ทางร้านเป็นผู้ประสานงานสามารถแจ้งกลับมาได้ ทั้งนี้การประสานงานผ่านทางร้านค้า จะใช้เวลามากกว่าที่ท่านติดต่อโดยตรง

4.3 กรณีสินค้ามีปัญหา และไม่มีบัตรรับประกัน กรุณาติดต่อกับทางร้านเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

5. การคืนสินค้า เนื่องจากสินค้าทุกชิ้นมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการจัดส่ง ทางร้านจึงไม่มีนโยบายรับคืนสินค้าในทุกกรณี แต่ทางร้านยินดีให้เปลี่ยนสินค้าได้ตามข้อ 4 ข้างต้น  ยกเว้นกรณีสินค้ามีข้อบกพร่อง หรือมีปัญหาจริง ๆ จะดำเนินการตามข้อตกลงข้อ 4.2 และ 4.3 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

www.ขายเครื่องปั๊มนม.com